KEEP DAILY DEVELOPMENT


Contact Us
Guangzhou Wen-Chang Zipper Co., Ltd.
Tel: 020-34042288, 020-34040336, 020-34043229 
Fax: 020-34042388, 020-34042700 
Web:  www.kdd.gd.cn        www.kdd.hk 
E-mail:  kddzipper@163.com 
Add: KDD building wannian East Street, xinjiao middle Road Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China